FANDOM


All Star Cross Heroes 2

All Star Cross Heroes 2

All Star Cross Heroes 2 Cast:

Heroes:Edit

Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky, Brooke, Falcon, Ryuma, Rouge, Ayame, Wang Tang, Gunrock, Galuda, Jack, Julia, Pete, Axel, Natsu, Lucy, Grey, Erza, Wendy, Gajeel, Juvia, Elfman, Ichigo, Rukia, Uryu, Chad, Orihime, Renji, Kisuke, Yoruichi, Maka/Soul, Black Star/Tsubaki, Death the Kid/Liz&Patty, Crona/Ragnarok, Dr. Stein/Marie, Blair, Haruhi, Kyon, Mikuru, Yuki, Itsuki, Tsuruya, Laharl, Etna, Flonne, Adell, Rozalin, Tink, Hanako, Taro, Yukimaru, Mao, Almaz, Sapphire, Rasberrlyn, Yukiko, Asuka, Mr. Champloo, Valvatorez, Fenrich, Fuuka, Desco, Emizel, Vulcanus, Ryubi, Choun, Bacho, Shokatsuryo, Kochu, Gengan, Gien, Batai, Hoto, Moka, Tsukune, Kurumu, Yukari, Ruby, Mizore, White Bomber, Shout, Birdy, Bongo/Gangu, Misty (Jetterz), Tenma/Sugar, Eri/Pepper, Karasuma/Elder, Yakumo/Salt, Mikoto/Ginger, Akira/Turmeric, Hanai/Basil, Harima/Cinnamon, Wild Tiger, Barnaby Brooks Jr., Blue Rose, Dragon Kid, Fire Emblem, Rock Bison, Sky High, Origami Cyclone.

Support:Edit

Jimbei, Happy, Carla, Panther Lily, Apollus, Haru, Elle, Musica, Sieghart, Capt. Gorden, Juniper, Thursday, Kurtis, Fubuki, Big Star, Salvatore, Sicily, Barbarna, Xenolith, Axel, Imadori, Karen, Harry, Sarah, Soso, Kakoton, Kakoen, Choryo, Juniku, Kyocho, Kakuka, Teiiku, Gakushin, Riten, Ukin, Ten’I, Kyoko, Sonsaku, Sonken, Sonshoko, Shuyu, Kannei, Rikuson, Daikyo, Shokyo, Shutai, Kogai, Ryomo, Sonken Bundai, Sonsei, Chosho, Totaku, Kaku, Kayu, Ryofu, Chinkyu, Ensho, Bunshu, Ganryo, Enjutsu, Chokun, Chokaku, Choho, Choryo, Mokaku, Mike, Tora, Shamu, Kaeda.

Summoning Characters:Edit

Lucia, Hanon, Rina, Caren, Noel, Coco, Seira, Hippo, Plue, Horologium, Lyra, Crux, Pyxis, Aquarius, Taurus, Cancer, Virgo, Sagittarius, Leo(Loki), Aries, Gemini, Scorpio, Capricorn, Panty, Stocking, Chuck, Garderbelt, Brief, Black Rock Shooter, Dead Master, Strength, Black Gold Saw, Chariot, Nana Gray, Xnfe, Marona, Ash(Phantom Brave), Zetta, Pram, Petta, Hero Prinny, Unlosing Ranger, Pirohiko, Etranger.